Fysmed AS

Sakkyndige erklæringer:
Fysmed AS utarbeider spesialisterklæringer i forbindelse med personskader (trafikkskader, yrkesskader og lignende). Fysmed AS tilstreber høy grad av objektivitet og høy faglig kompetanse innen sakkyndigmedisin. Selskapet og de ansatte vektlegger ikke å ha bindinger, forpliktelser eller avtaler med noen av partene i skadesaker.

Helseveiledning/kosthold:
Fysmed AS foretar helseprofiltesting, inkludert kondisjonstesting (UKK tredemølletest). Vi tilbyr individuell eller gruppebasert kosthold/helseveiledning.

Undervisning:
Foredrag innen fagområdet trygdemedisin og forsikringsmedisin.

fysmedfagstabenerklæringerkontaktkartventetiderlinker